Bernard Mendlik foto

prof. dr hab. BERNARD MENDLIK – Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy. Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in.: w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii i na Malcie, w Danii i Austrii. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. Kierownik tematu w ramach badań statutowych prowadzonych w Instytucie Edukacji Muzycznej p.t.: Kształcenie dyrygentów szkolnych zespołów muzycznych. Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent w przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 6 lat w Bydgoszczy. Członek zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. V-ce Prezes ASZ UKW w Bydgoszczy. Był Kierownikiem Projektów finansowanych ze środków unijnych RPO: Budowa Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW oraz Budowa Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy. Od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu III Wieku przy UKW w Bydgoszczy. Honorowy Wągrowczanin Roku 2011. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzyczne.


Lucia Beresova

Dr LUCIA BÉREŠOVÁ urodziła się w Poprade (Słowacja), aktualnie mieszka w Barcelonie. Jako dyrygent zadebiutowala w wieku 14 lat, prowadząc Chór Effatha w Szuniawie. Ukończyła Wychowanie Muzyczne i Biologię na Uniwersytecie Preszowskim oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia doktoranckie w dyscyplinie dyrygentura odbyła w Akademii Muzycznej w Krakowie, jest absolwentka kursow mistrzowskich w Eric Ericson Internetional Choral Center w Sztockholmie w klasie Lone Larsen i Andre de Quadros . Brała udział w licznych kursach dyrygenckich w Hiszpanii, Francji, na Węgrzech i Słowacji.

Jest dyrygentem chórów mieszanych: Cor Polifónic Sagrada Família de Barcelona, ArtGentum Vocal EnsembleSingfonia,  Unió Coral Centre i Energia de Roca de Valles, Orfeó Joventut TerrassencaCor de Creu Roja de BarcelonaCor Pandamia de la Universitat de Barcelona.

Jest współzałożycielem i jednym z pięciu dyrygentów międzynarodowego zespołu REVOICE International Vocal Ensemble, z którym koncertuje w wielu miastach Europy – Brukseli, Berlinie, Mediolanie (EXPO 2015), Pecs, Graz, Barcelonie, Nowim Sadzie. REVOICE International Ensemble jest również chórem ambasadorskim EUROPA CANTAT.

Lucia Bérešová współpracuje z Chórem Kameralnym Mińskiego Towarzystwa Muzycznego w Mińsku Mazowieckim. Ze swoimi chórami wykonuje muzykę świecką i religijną, a cappella, a także utwory wokalno-instrumentalne, takie jak „Msza Góralska” T. Maklakiewicza, „Msza C-dur, KV 258” W. A. Mozarta, „Gloria D-dur, RV 585” A.Vivaldiego, „Requiem d-moll, op. 48l” G. Faure, „Czarodziejski Flet, KV 620” W.A. Mozarta.


Krystyna Milewska

KRYSTYNA MILEWSKA – starszy kustosz, kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Wydział Humanistyczny, kierunek historia. Odbyła studia podyplomowe z zakresu historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i studia podyplomowe  z zakresu Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi „Edukacja – Praca Socjalna – Kultura” na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kursy Kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, zorganizowany przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, na podstawie zgody wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pełni funkcję sekretarza naukowego Olimpiady Artystycznej – sekcja plastyki, okręgu zachodniopomorskiego. W swojej pracy łączy kompetencje i zamiłowania do historii i turystyki. Autorka wielu konspektów lekcji i warsztatów oraz konkursów muzealnych. Realizuje autorskie programy edukacyjne np. „Akademia bajeczna”, „Akademia Antyczna”, „Akademia Podróżnika” i inne. Współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim w zakresie rozwijania wiedzy o regionie zachodniopomorskim i Uniwersytetem III Wieku Oddział w Policach. Od 1997 roku organizatorka koncertów w Muzeum Narodowym w Szczecinie  m.in.: „Muzyka Dawna”, „Muzeum Muzyki”, „Śpiewające Muzeum”.
Jest uczestnikiem i organizatorem konferencji naukowych i metodycznych. Publikuje w pracach i periodykach naukowych i czasopismach dla nauczycieli. Należy do Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Stowarzyszenia  Historyków Sztuki. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Gryfem Pomorskim .


wilento

Renata Wilento – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek – muzykologia.

W trakcie studiów związana była z Chórem Akademickim UAM pod dyrekcją prof. Stanisława Kulczyńskiego.

Śpiewała także w Chórze Akademickim Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją prof. Jana Szyrockiego.

Od 2003 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. kształcenia muzycznego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Od wielu lat uczestniczy w posiedzeniach komisji stypendialnej przyznającej nagrody artystyczne Miasta Szczecin.

Jako nauczyciel ZPSM jest współautorką programów nauczania przedmiotów: literatura muzyczna, analiza dzieła muzycznego i historia muzyki.

W 2015 r. została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako doradca metodyczny o zasięgu ogólnopolskim ds. przedmiotów ogólnomuzycznych.

Trzykrotnie została wyróżniona nagrodą Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.