zdjecie-benedykt-odya

Benedykt Odya – Prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Dyrygentury Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W roku 1999 ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku (obecnie Akademia Pomorska) w klasie dyrygowania prof. dra Sylwestra Matczaka, a rok później Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygowania prof. dra Antoniego Grochowalskiego. W roku 2008 pod kierunkiem prof. dra Sylwestra Matczaka obronił pracę doktorską nt. Próba interpretacji sztuki wykonawczej polskich pieśni pasyjnych epoki średniowiecza i XVI w. Następnie w roku 2016 Akademia Muzyczna w Krakowie nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Na stałe współpracuje z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy i Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Jego praca artystyczna to przede wszystkim praca z chórami akademickimi Uniwersytetów: Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest uczestnikiem i laureatem wielu krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów muzycznych (m.in. Włochy, Hiszpania, Szwecja, Malta, Słowacja, Dania, Niemcy, Austria). W zakres Jego zainteresowań oraz pracy artystycznej i naukowej w sposób szczególny wpisuje się Chrystus Ukrzyżowany oraz motywy Golgoty.


milewska_zdjecie

Krystyna  Milewska – starszy kustosz, kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Wydział Humanistyczny, kierunek historia. Odbyła studia podyplomowe z zakresu historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i studia podyplomowe  z zakresu Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi „Edukacja – Praca Socjalna – Kultura” na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kursy Kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, zorganizowany przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, na podstawie zgody wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pełni funkcję sekretarza naukowego Olimpiady Artystycznej – sekcja plastyki, okręgu zachodniopomorskiego. W swojej pracy łączy kompetencje i zamiłowania do historii i turystyki. Autorka wielu konspektów lekcji i warsztatów oraz konkursów muzealnych. Realizuje autorskie programy edukacyjne np. „Akademia bajeczna”, „Akademia Antyczna”, „Akademia Podróżnika” i inne. Współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim w zakresie rozwijania wiedzy o regionie zachodniopomorskim i Uniwersytetem III Wieku Oddział w Policach. Od 1997 roku organizatorka koncertów w Muzeum Narodowym w Szczecinie  m.in.: „Muzyka Dawna”, „Muzeum Muzyki”, „Śpiewające Muzeum”.
Jest uczestnikiem i organizatorem konferencji naukowych i metodycznych. Publikuje w pracach i periodykach naukowych i czasopismach dla nauczycieli. Należy do Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Stowarzyszenia  Historyków Sztuki. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Gryfem Pomorskim .


pawel-osuchowski

Paweł Osuchowski – chórmistrz i dyrygent specjalizujący się w wykonawstwie historycznym, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza. Swą wiedzę muzyczną poszerzał  i umiejętności dyrygenckie doskonalił pod kierunkiem Helmutha Rillinga, uczestnicząc w projektach koncertowych oraz kursach mistrzowskich jako stypendysta Międzynarodowej Akademii Bachowskiej w Stuttgarcie. Występował przed międzynarodową publicznością na koncertach i festiwalach w Czechach, Francji, Holandii, Islandii, Niemczach, Ukrainie i Włoszech. Założył i prowadził w latach 1993-2000 Uniwersytecką Orkiestrę Barokową Consortium Iagellonicum działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Artysta zajmuje się także animacją i organizacją wydarzeń artystycznych, koncertów i festiwali, powołał do życia między innymi: Dni Bachowskie w Krakowie, Europa bez Granic – Muzyka bez Granic Kraków 2000, Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej, Na Gotyckim Szlaku – Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego. Od 2002 roku jest kierownikiem artystycznym Chóru Collegium Maiorum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od 2008 roku realizuje działalność artystyczną i edukacyjną z zespołami Consortium Sedinum, Szczecin Vocal Project oraz Orkiestrą Famd.pl na terenie kraju oraz Niemiec, Ukrainy i Islandii pełniąc funkcje Dyrektora Artystycznego Fundacji Akademia Muzyki Dawnej w Szczecinie. Nagrał szereg albumów CD z muzyką polską oraz otrzymał nominację do nagrody Fryderyk za nagranie kompozycji Johanna Sebastiana Bacha. Od 2013 roku realizuje projekt Vitae Pomeranorum Zaginiony Świat Muzyki Pomorskiej, na który składają się badania naukowe, konferencje, koncerty oraz wydawnictwa audio przywracające pamięć o muzycznych tradycjach dawnej Pomeranii.